ARBETSMILJÖANALYSER – 1 gång under varje avtalsperiod äger företaget rätt att genomföra arbetsmiljöanalys för att förebygga och undanhålla risker på arbetsplatsen för alla anställda.

RAPPORTERING – Företaget kommer att bli återkopplade i en rapportering av hur många inkommande samtal Comveritas tar emot från företag varje månad. Företaget få inte vet vem eller vilka åkommor som den anställda kommit in med. Här kan företaget få statistik på sjukskrivningstalet.

COMVERITAS TID – Ingen tim. debitering för telesamtal eller besök vid förfrågningar om arbetsmiljö. Företaget har rätt att kalla Comveritas till olika möte rörande hälsa, sjukskrivning och systematisk arbetsmiljö utan kostnad

VÅRDKONTAKT INOM 24 TIMMAR – Det innebär att Comveritas kommer tillbaka med hjälp inom 24 timmar med lösning för det ärendet som registreras.

ÖVRIGA TJÄNSTER – Övriga tjänster innebär att Comveritas kan hjälpa er med snabba tider till nedan och därmed få tillbaka personerna snabba i arbete.
Tandläkare. Akupunktur. Massör. Kiropraktor. Psykolog. Ergonom. Psykiatriker. Sjukgymnast. Samtalsterapeuter. Stresshantering. Krishantering. Dietist. Drogtest (ej familjemedlem) . HRL utbildning (ej familjemedlem). I övriga tjänster ingår samtliga familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress som den anställde.
HÄLSOKONTROLLER – Hälsokontroller kan beställa till ett löpande pris: Lilla (sköterska) hälsokontrollen. 1650 sek se utdrag. Stora (läkare) hälsokontrollen. 2650 sek se utdrag.