Comveritas i samarbete med Capio etablerades 2011 och har sitt säte i Malmö.

Comveritas produkter och tjänster lämpar sig väl för små och medelstora företag.Vi arbetar med tre produktområden som alla är anpassade till den nuvarande arbetsmiljölagen. Vår produktportfölj utgörs av Vård, Arbetsmiljöplaner och HLR samt olycksfallsutbildning.

Comveritas erbjuder kostnadseffektiva, skräddarsydda och kompletta lösningar inom företagshälsovård.