Covid-19

Comveritas är ditt företagspartner genom Covid

Pandemin är sannolikt den största utmaningen du och ditt företag ställts inför.

Vi hjälper dig bl a med:

  • Kartläggning av dina medarbetares fysiska och mentala hälsa
  • Identifiering av riskgrupper för Covid (inom företaget och associerade personer)
  • Identifiering av smittrisker samt riskminimering inför framtiden
  • Planering för återgång i arbete (på individ och gruppbasis)
  • Regelbunden provtagning av medarbetare och associerade personer
  • Planering för fortsatt arbete utifrån ett Covid-perspektiv
  • Utformande av hygienrutiner
  • Psykologiskt stöd till drabbade medarbetare och/eller medarbetare med stor rädsla
  • Rehabiliteringsstöd