Tjänster

 • Hälsosamtal med fria besök ang korttidssjukskrivningar långtidssjukskrivningar, psykisk ohälsa
 • Arbetsmiljö - lagar, paragrafer och regler (fri konsultation via telefon eller mejl).
 • Arbetsmiljöanalyser och stressanalyser
 • Sjukanmälan
 • Sköterskakonsultation
 • Vårdkontakt
 • HLR-utbildningar
 • "Första-dagen-"intyg
 • Hälsoundersökningar
 • Drogtester
 • Capio Go

Arbetsmiljöanalysen innehåller verksamhetsbeskrivning och dokumentation av arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöanalysen och resulterar i en åtgärdsplan med kontroller och undersökningar. Detta är en handlingsplan för arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabilitering.