Comveritas erbjuder kostnadseffektiva,
skräddarsydda och kompletta lösningar inom företagshälsovård.


Comveritas tjänster bygger på erfaren och rutinerad personal med tillgång till specialister inom alla områden. Vår företagshälsovård anpassas efter varje patient och företags unika förhållanden och behov. Genom att ha tillgång till specialister inom en mängd olika områden kommer era önskemål alltid att kunna uppfyllas. Läkare, sjuksköterskor och arbetsmiljökonsulter kan anvisa till eller rådgöra med dem som har den bästa sakkunskapen.

AVTAL

Samtliga anställda genomgår hälsokontroller med provtagning, undersökning och rapport. Läkare, sköterskor och arbetsmiljökonsulter kan hela tiden anlita de som har sakkunskapen vid behov. Tandläkare, akupunktörer, psykologer, ergonomer, sjukgymnaster, etc. är specialister som på olika sätt kan bidra till förebyggande vård eller rehabilitering.

ARBETSMILJÖPLANER

Arbetsmiljölagen ställer helt nya krav på Sveriges företag. Arbetstagaren skall tillhandahålla en relevant företagshälsovård samt säkerställa att risker på arbetsplatsen är väl dokumenterade.  rbetstagarna skall vara väl informerade av arbetsgivaren genom arbetsmiljöplaner. Comveritas är certifierat för att kunna analysera verksamheter och ta fram handlingsplaner. Genom dokumenterad arbetsmiljöplanering undviker företaget straffavgifter från Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöanalysen
innehåller verksamhetsbeskrivning och dokumentation av arbetsmiljörisker.
Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöanalysen och resulterar i en åtgärdsplan med kontroller och undersökningar. Detta är en handlingsplan för arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabilitering.