Comveritas Företagshälsa

Comveritas finns rikstäckande idag. Vi arbetar inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Vi arbetar särskilt med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen samt att identifiera och beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation och hälsa.

Comveritas - Enkelt val!

Att bli kund hos Comveritas är enkelt. Flertalet specialister ger er större flexibilitet avseende förebyggande hälsovård och rehabilitering. Med oss uppfyller ni arbetsmiljölagens krav. Våra tjänster är de mest kostnadseffektiva lösningarna på marknaden.

Vi har flera olika finansieringslösningar anpassade efter er situation. Valet kan inte bli mycket enklare för er!

Epost

info@comveritas.se


Adress

Fosievägen 17
214 31 Malmö


Växel

010-1557410