Comveritas Företagshälsovård

Friskare företag, starkare prestationer!

Vår affärsidé är att vara en innovativ, effektiv och rikstäckande företagshälsovård för företag och deras personal.

Vi erbjuder lösningar som bidrar till att förbättra personalens hälsa, minska sjukfrånvaro och öka produktiviteten för våra kunder. Genom samarbeten med externa experter erbjuder vi ett relevant, heltäckande och flexibelt utbud med konkurrenskraftiga priser.

Vårt mål är att ligga i framkant inom företagshälsovårdens utveckling och erbjuda innovativa och effektiva lösningar i varje möte med våra kunder. Vi vill fungera som en resurs i ert hälso- och arbetsmiljöarbete. Bidra genom olika insatser för att förebygga ohälsa och främja hälsa. I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.

Adress

Fosievägen 17
214 31 Malmö


Image
Image