Comveritas samarbetar med Capio och finns rikstäckande idag. Vi arbetar inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Vi arbetar särskilt med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen samt att identifiera och beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation och hälsa.

Att bli kund hos Comveritas i samarbete med Capio är enkelt.
Ni kan välja mellan olika hälsokontroller.
Flertalet specialister ger er även stor flexibilitet avseende förebyggande hälsovård och rehabilitering.
Med oss kan ni även uppfylla arbetsmiljölagens krav.
Våra tjänster är de mest kostnadseffektiva lösningarna på marknaden.
Vi har vidare olika finansieringslösningar anpassade efter er situation.
Valet kan inte bli mycket enklare för er!
COMVERITAS TEAM

Comveritas erbjuder kostnadseffektiva,
skräddarsydda och kompletta lösningar inom
företagshälsovård.


Comveritas tjänster bygger på erfaren och rutinerad personal med tillgång till specialister inom alla områden. Vår företagshälsovård anpassas efter varje patient och företags unika förhållanden och behov. Genom att ha tillgång till specialister inom en mängd olika områden kommer era önskemål alltid att kunna uppfyllas. Läkare, sjuksköterskor och arbetsmiljökonsulter kan anvisa till eller rådgöra med dem som har den bästa sakkunskapen.

VÅRDAVTAL

Samtliga anställda genomgår hälsokontroller med provtagning, undersökning och rapport. Läkare, sköterskor och arbetsmiljökonsulter kan hela tiden anlita de som har sakkunskapen vid behov. Tandläkare, akupunktörer, psykologer, ergonomer, sjukgymnaster, etc. är specialister som på olika sätt kan bidra till förebyggande vård eller rehabilitering. Kostnader är enligt gällande statliga normer och frikort gäller givetvis.

ARBETSMILJÖPLANER

Arbetsmiljölagen ställer helt nya krav på Sveriges företag. Arbetstagaren skall tillhandahålla en relevant företagshälsovård samt säkerställa att risker på arbetsplatsen är väl dokumenterade.  rbetstagarna skall vara väl informerade av arbetsgivaren genom arbetsmiljöplaner. Comveritas är certifierat för att kunna analysera verksamheter och ta fram handlingsplaner. Genom dokumenterad arbetsmiljöplanering undviker företaget straffavgifter från Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöanalysen
innehåller verksamhetsbeskrivning och dokumentation av arbetsmiljörisker.
Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöanalysen och resulterar i en åtgärdsplan med kontroller och undersökningar. Detta är en handlingsplan för arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabilitering.


KONTAKTA OSS

Epost

info@comveritas.se


Adress

Fosievägen 17
214 31, MALMÖ


Växel

040-685 20 40