Genom att samarbeta med experter inom hälsa, arbetsrätt och sjukvård i hela landet erbjuder vi lösningar lokalt och utifrån varje unikt fall.

Många av våra samarbetspartners har vi ett gott och kvalitativt samarbete med sedan många år. Det skapar kvalitet och stabilitet. Samtidigt håller vi örat mot marken för att kunna erbjuda nya och innovativa insatser.

Vi har som målsättning att vara lyhörda i vårt samordnande uppdrag så att vi erbjuder den bästa matchningen av behov av insats till våra kunder.
Våra samarbetspartner finns övervägande inom det medicinska området. I dagsläget samarbetar vi med runt 200 olika mottagningar. Alltifrån lokala mottagningar till större vårdgivare.

I vår digitala kundportal samordnar vi relevant information om våra kunders anställda. På så vis har våra kunder en bra översikt kring sina medarbetare.