Friska medarbetare som trivs skapar långsiktigt hållbara och välmående arbetsplatser.

Som er partner inom företagshälsovård strävar vi efter att erbjuda stöd, planering och verktyg för att minska sjukskrivningarna i er verksamhet.
Under många år har vi framgångsrikt arbetat med att stötta våra kunder med att minska sjukskrivningarna. Vår metod går ut på att mäta sjukskrivningar på ert företag och ge signal till er i ett tidigt skede vid upprepad sjukskrivning.
Därefter är vi, med respekt och varsamhet, delaktiga i processen att stötta den enskilda medarbetaren och identifiera eventuella behov.
Parallellt får arbetsgivaren stöd i att skapa en hållbar hälsoinsats för individen, som samtidigt fungerar för företaget.