Som kund tecknar du 3, 6 eller 12 månaders avtal.

I våra avtal ingår:

  • Arbetsmiljöanalyser
  • Rehabiliteringsärende
  • Arbetsmiljö och fackliga ärende
  • Sjuk- och friskanmälan
  • Hälsosamtal med kartläggning

Utöver det som ingår i avtalet så erbjuder vi tilläggstjänster som exempelvis, terapeutiskt stöd, läkarbesök, hälsokontroller, arbetsintyg, och annat som rör arbetsmiljöarbete och företagshälsovård.