Ibland uppstår det komplexa situationer där medarbetare är involverade. Det kan då uppstå behov av ett snabbt och kompetent externt stöd. Kanske behöver någon sägas upp?

Är det någon som inte utför alla sina arbetsuppgifter eller utför dem bristfälligt? Kanske far någon illa på arbetsplatsen eller någon har begått ett brott.

Vi erbjuder rådgivning utifrån varje unik situation. I ett fall kan vår personal med arbetsrättslig kompetens leda er igenom situationen och i ett annat fall behöver en expert jurist kopplas in.

Formuläret för arbetsmiljö analysen hittar du här.