Integritetspolicy för användare av mobilappen som tillhandahålls av Comveritas Svenska AB

Senast uppdaterad: 2023-10-17

Comveritas Svenska AB (”Vi” eller ”Oss”) värnar om din integritet och arbetar aktivt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår mobilapp för sjuk- och friskanmälan (“Tjänsten”), i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Genom att använda Tjänsten samtycker du till vår insamling och användning av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.


 1. Information som vi samlar in

När du använder Tjänsten får vi del av uppgifter från dig som du själv skriver in i mobilappen. Dessa uppgifter inkluderar:

 • Allmänna personuppgifter så som för- och efternamn och personnummer
 • Telefonnummer (frivillig uppgift)
 • Arbetsgivare och kontaktuppgifter till dem.
 • Frånvaroorsak (frivillig uppgift).

 1. Syfte med insamlingen av personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna leverera en av våra tjänster till din arbetsgivare och därigenom uppfylla det avtal de tecknat med oss.
 • För att hantera och registrera sjuk- och friskanmälningar.
 • För att kommunicera med din arbetsgivare.

 1. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal gentemot våra företagskunder.


 1. Delning av personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med följande parter:

 • En IT-partner som hjälper oss att leverera och underhålla Tjänsten.
 • Din arbetsgivare som ingått avtal med oss.
 1. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rättigheter som rör dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att begära tillgång till, korrigering, radering och begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätten att invända mot viss behandling av dina uppgifter och rätten till dataportabilitet. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

 1. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, spridning eller missbruk. Vi behåller dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy.

 1. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i lagstiftning eller våra tjänster. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och i appen. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 1. Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan kontaktuppgifter:

Comveritas Svenska AB
Organisationsnummer: 556864-9387

Fosievägen 17
214 31 Malmö

Telefonnummer: 010-155 74 10
E-postadress: info@comveritas.se